Engish Nepali

सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

  तपाईंको नाम (जरूरी)

  तपाईंको ईमेल (जरूरी)

  तपाईंको फोन (जरूरी)

  विषय

  तपाईंको सन्देश

  जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

  ठेगाना: नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व,गण्डकी प्रदेश

  फोन: 078-540453

  ईमेल: info.nawalpur@dcc.gov.np

  नक्सा