Engish Nepali

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन र वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यान्वयनको फ्लो अप तथा अन्तरक्रिया

पदाधिकारी

बाबुराम विश्वकर्मा

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख

Read more

शकुन्तला लम्साल

जिल्ला समन्वय समिति उप-प्रमुख

Read more

जितेन्द्र जंग केसी

जि‍ल्ला समन्वय अधिकारी

Read more

सुरेन्द्र प्रसाद बस्याल

सूचना अधिकारी

Read more