गुरु योजना

गुरु योजना

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२-२०७६ गुरु योजना 2073/04/02
विस्तृत हेर्नुहोस

डाउनलोड

 

आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२ -२०७६
संगठन विकास योजना २०७२ गुरु योजना सूचना शाखा
विस्तृत हेर्नुहोस

डाउनलोड

 

सांगठनिक विकास योजना

dcc1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *